Arvot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Tyytyväinen asiakasyrityksen asiakas on tavoitteemme jokaisessa asiakaspalvelutilanteessa

Workster, käsite hyvästä asiakaspalvelusta.

Haluamme, että asiakasyrityksen asiakaspalvelijat muistetaan hyvästä asiakaspalvelusta.

"Ostettu palvelu" on todella PALVELUA.

Ostetun palvelun pitää olla palvelua sekä asiakasyritykselle että asiakkaalle.

Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikealla asenteella.

Valmistautumalla huolellisesti jokaiseen tilaisuuteen, varmistamme että olemme tilanteen tasalla ja siten pystymme tarjoamaan alan parasta palvelua.

Workster tuottaa korkeatasoisia palveluita.

Haluamme tuottaa vain parhaita mahdollisia palveluita

Workster toimii aina lakien ja asetusten mukaisesti.

Noudatamme aina ensisijaisesti lakeja sekä asetuksia työssämme.

Workster-Laatu on parasta mahdollista alalla.

Perus suorituksemme tulee olla laadullisesti parasta mahdollista.

Kaikkien tilattujen töiden toteutus sovitussa aikataulussa, sovitulla tavalla.

Olemme luottamuksen arvoisia kaikissa tekemisissämme sekä pyydettäessä annamme selonteon työvaiheiden edistymisestä.

Osaamme myös kieltäytyä toimeksiannoista

Kieltäydymme toimeksiannosta, jos emme pysty takaamaan lupaamaamme laatua.

Tyytyväinen henkilöstö takaa hyvän asiakaspalvelun.

Varmistamme henkilöstön tyytyväisyyden sekä hyvinvoinnin. Henkilöstön hyvinvointi on olennainen osa hyvää asiakaspalvelua.